Auchan Legnica

Rodzaj: Handlowe

Inwestor: Schiever Polska

Lokalizacja: ul. Schumana

Zakres: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Wróć do projektów

Rozpocznijmy współpracę