DOR PLAZA

Rodzaj: Handlowe

Inwestor: Grupa DOR

Lokalizacja: ul. Drogowców

Rok: 2021-2022

Kubatura: 153000 m3

Powierzchnia zabudowy: 17000 m2

Zakres: przebudowa obiektu, koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Zespół: Maciej Kadecki, Luiza Pigoń, Andrzej Tatarek,

Wróć do projektów

Rozpocznijmy współpracę