Karuzela Park / Bi1

Rodzaj: Handlowe

Inwestor: Mitiska Reim, Schiever

Lokalizacja: ul. Czysta

Rok: 2018-2020

Kubatura: 180195 m3

Powierzchnia zabudowy: 23102 m2

Zakres: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawcz

Zespół: Maciej Kadecki, Dawid Małkowski, Luiza Pigoń, Gabriela Zając-Kowalczyk,

Wróć do projektów

Rozpocznijmy współpracę